Jobb i PA

PA Entreprenør AS er både et gammelt og et nytt selskap på en gang. På den ene siden er vi en lokal veteran med over 30 års erfaring fra Oslos entreprenørmarked, mens på den andre siden er vi et ungt og offensivt vekstselskap som er fremst i Norge innen miljøvennlig anleggsarbeid. Vårt kontor ligger på Alfaset like utenfor Oslo sentrum. Her har vi også eget verksted og et stort lagringsområde for maskiner og utstyr. Vi utfører prosjekter i hele Oslo-regionen. Vår ambisjon er å rekruttere og utvikle de beste medarbeiderne, utstyre disse med topp moderne maskiner og utstyr – for så å levere prosjekter til kunder som skal løse mer enn bare enkle A4-oppgaver. Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Vi tilbyr bedre lønn enn tariff, god pensjonsordning og ryddige arbeidsforhold hos en seriøs og profesjonell arbeidsgiver. Videre har vi bonusordning for alle ansatte og vi investerer i våre medarbeidere gjennom kursing, videreutdanning og sosiale velferdstilbud. Vi bruker moderne elektroniske hjelpemidler til å både gjennomføre prosjekter og å kommunisere og informere internt. Ledelsen er aktive og involverte i alt som skjer og det er korte beslutningsveier og lite byråkrati. Vi har fast arbeidstid fra kl. 7 til kl. 16. Annenhver fredag har vi fri og annenhver fredag slutter vi kl. 14.30.

Søknad med CV kan sendes til pa@pa-entreprenor.no. Du kan også kontakte HR-leder Kay-Arne Langerud på 917 42 182 eller kay.langerud@pa-entreprenor.no.

opp