Allsidighet, fleksibilitet og
kvalitet i alle ledd

Vi har fornyet Oslo i over 30 år!

PA Entreprenør AS er et Oslobasert entreprenørselskap som fokuserer på mellomstore bygg- og anleggsprosjekter innen et fåtall nisjer. Vi bygger og fornyer kommunaltekniske anlegg, baneanlegg og betongkonstruksjoner som for eksempel bygårder, borettslag og parkeringshus. Vi har spesielt bred erfaring med prosjekter som gjennomføres i bymiljø med kompleks omkringliggende infrastruktur.

PA sitt nyeste prosjekt er byggingen av infrastruktur for elektrifisering av Nesoddfergen. Nesten 3 millioner passasjerer reiser hvert år med Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband, og i løpet av 2020 skal fergesambandet elektrifiseres. Arbeidet omfatter i praksis alle profesjoner innen bygg- og anleggsfaget og utføres på fergens anløpssted på Aker Brygge/Rådhuskaia. 

Webløsning levert av

opp