Bygg- og anlegg

PA sine bygg- og anleggsprosjekter gjennomføres i hovedsak innenfor følgende felter:

 • Totalentreprenør innen betongbygg og betongkonstruksjoner
 • Etablering og fornyelse av kommunaltekniske anlegg (kabel-, vann– og avløpsanlegg). Både konvensjonelle- og gravefrie metoder («NoDig»)
 • Baneanlegg, fundament og sporarbeider, brobygging i stål og betong, plattformer og stasjoner med nødvendige bygninger for tog, trikk og forstadsbaner
 • Tunnelbygging og tunnelvedlikehold
 • Fjellsikring og injisering
 • Styrt boring i fjell- og løsmasser
 • Veg– og gatearbeider med alt tilhørende, det vil si kabel– og ledningsarbeider, broer, kulverter, sprengning og masseforflytning, vegoverbygging, trafikkavvikling, belysning, støyskjerming og grøntanlegg
 • Større grøntanlegg og parker
 • Grunn– og betongarbeider for større industri– og næringsbygg, idrettshaller og lignende
 • Dambygging
 • Generalentrepriser innenfor utradisjonelle bygg

opp