Bygg og anlegg

PA sine bygg- og anleggsprosjekter gjennomføres i hovedsak innenfor følgende felter:

  • Kommunaltekniske anlegg (kabel-, vann– og avløpsanlegg)
  • Baneanlegg, fundament og sporarbeider, brobygging i stål og betong, plattformer og stasjoner med nødvendige bygninger for tog, trikk og forstadsbaner
  • Veg– og gatearbeider med alt tilhørende, det vil si kabel– og ledningsarbeider, broer, vegkulverter, tunneller i betong, sprengning og masseforflytning, vegoverbygging, trafikkavvikling, belysning, støyskjerming og grøntanlegg
  • Grunn– og betongarbeider for større industri– og næringsbygg, idrettshaller og lignende
  • Dambygging
  • Generalentrepriser innenfor utradisjonelle bygg

Webløsning levert av

opp