Bygg og anlegg

Denne sektoren utgjør ca 70 % av vårt omsetningsvolum og er innenfor det tredisjonelle bygg– og anleggsmarkedet, med hovedvekt på anlegg innenfor følgende felter:

  • Kommunaltekniske anlegg (kabel-, vann– og avløpsanlegg)
  • Baneanlegg, fundament og sporarbeider, brobygging i stål og betong, plattformer og stasjoner med nødvendige bygninger for tog, trikk og forstadsbaner
  • Veg– og gatearbeider med alt tilhørende (kabel– og ledningsarbeider, broer, vegkulverter, tunneller i betong, sprengning og masseforflytning, vegoverbygging, trafikkavvikling, belysning, støyskjerming og grøntanlegg.)
  • Grunn– og betongarbeider for større industri– og næringsbygg, idrettshaller og lignende.
  • Dambygging
  • Generalentrepriser innenfor utradisjonelle bygg.

Webløsning levert av

opp