Kvalitet og miljø

Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene. Personell, utstyr, og produksjonsmetoder er fremtidsrettet med fokus på at krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal følges opp. Vi mener at HMS og kvalitet er to faste følgesvenner i gode prosjekter. Vi bruker de mest moderne IT-verktøy og har etablert gode standarder for HMS-rutiner både i daglig drift og i våre prosjekter.

Kvalitetssikring i våre prosjekter er meget sentralt for vårt firma. Vi forutsetter gode kvalitetsplaner, med gjennomtenkte kontrollplaner og en systematisk tilnærming til utførelse og kontroll. Våre prosjekter støttes av gode systemer for dokumentasjon.

Webløsning levert av

opp