Miljø og kvalitet

PA Entreprenør AS sitt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Selskapet er også sertifisert Miljøfyrtårnvirksomhet frem til november 2022. Det innebærer å følge retningslinjer og krav iht. Stiftelsen Miljøfyrtårn i hele vår virksomhet.

PA har en offensiv miljøsatsing og har levert utslippsfrie anleggsplasser siden tidlig i 2020. Vi har en stor helelektrisk utstyrspark og et dedikert ladeområde med høy kapasitet, inkludert to egne superladere. Vår helelektriske utstyrspark inkluderer lastebiler med totalvekt inntil 27 tonn, gravemaskiner i størrelser fra 3 til 21 tonn, hjullastere og vare- og mannskapsbiler. Totalt i vår bil- og maskinpark er nullutslippsandelen større enn andelen konvensjonelt utstyr. Gjennom pågående FOU-prosjekter samarbeider vi også med ledende maskinleverandører om å utvikle neste generasjons helelektrisk tungt anleggsutstyr.

Vi disponerer et eget avfallssorteringsanlegg på vår eiendom på Alfaset.

opp