Miljø

PA Entreprenør AS er sertifisert Miljøfyrtårnvirksomhet frem til november 2022. Det innebærer å følge retningslinjer og krav iht. Stiftelsen Miljøfyrtårn i hele vår virksomhet.

PA har en offensiv miljøsatsing og har levert utslippsfrie anleggsplasser siden tidlig i 2020. Vi har en stor helelektrisk utstyrspark og et dedikert ladeområde med høy kapasitet, inkludert en egen superlader. Vår helelektriske utstyrspark inkluderer lastebiler med totalvekt inntil 27 tonn, gravemaskiner i størrelser fra 3 til 21 tonn, hjullastere og vare- og mannskapsbiler. Totalt i vår bil- og maskinpark er nullutslippsandelen nå større enn andelen konvensjonelt utstyr. Gjennom pågående FOU-prosjekter samarbeider vi også med ledende maskinleverandører om å utvikle neste generasjons helelektrisk tungt anleggsutstyr.

Vi disponerer også et eget avfallssorteringsanlegg på vår eiendom på Alfaset.

opp