Miljø og kvalitet

PA Entreprenør AS er trippel ISO-sertifisert:

  1. NS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetsledelse
  2. NS-EN ISO 14001:2015. Miljøledelse
  3. NS-ISO 45001:2018. Ledelsessystem for arbeidsmiljø

PA har en omfattende miljøsatsing og har levert utslippsfrie anleggsplasser siden tidlig i 2020. Ved utgangen av 2022 var vi markedsleder innen dette segmentet i Norge. Vi har en stor helelektrisk utstyrspark og et dedikert ladeområde med høy kapasitet, inkludert flere egne superladere. Vår helelektriske utstyrspark inkluderer lastebiler med totalvekt inntil 27 tonn, gravemaskiner i størrelser fra 3 til 24 tonn, hjullastere og vare- og mannskapsbiler. Totalt i vår bil- og maskinpark er nullutslippsandelen over 80%.

Vi disponerer også et eget avfallssorteringsanlegg på vår eiendom på Alfaset.

Les mer om Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering i PA.

opp