Betongrehabilitering

Vårt spesialfelt er betongrehabilitering. Her kan vi vise til høy produktkvalitet, høy servicegrad og leveranser til rett tid og rett pris.

Betongrehabilitering og reparasjonsarbeider utgjør en sterkt økende andel av byggebransjens marked. Med basis i vår spesialmetoder innenfor vannmeisling, sprøytebetong, injeksjon og elektrokjemisk teknologi har reparasjons– og rehabiliteringsarbeider blitt denne avdelingens hovedvirksomhet.

PA gjennomfører tilstandsanalyse og prosjektering av utbedringsarbeider ved alle typer betongskader. Vår kunnskap består av medarbeidere med erfaring fra sementproduksjon, entreprenør, byggherre, rådgivende ingeniør og teknisk salg. Dette gir avdelingen en tverrfaglig betongkompetanse som gjør oss i stand til å se betongens funksjonsområder i sin helhet, samt å ligge i front ved utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder.

Våre tjenester er blant annet:

  • Betongrehabilitering, mekanisk og elektrokjemisk reparasjon,
  • Overflatebehandling
  • Sprøytebetong, fortrinnsvis tørrsprøyting
  • Etterisolering og fasaderehabilitering av boligblokker
  • Tetting av vannlekkasjer ved injeksjon (sement og kjemisk coating)
  • Fjellsikring
  • Tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner og skadevurdering

Webløsning levert av

opp