Samfunnsansvar

Vi utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og å håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for 2022 fås ved å henvende seg til selskapet på pa@pa-entreprenor.no eller ved å følge denne lenken.

opp