Samfunnsansvar

Vi utøver samfunnsansvar på flere måter:

  • Ved å være et foregangsselskap innen utslippsfritt anleggsarbeid.
  • Ved å tilby anstendige arbeidsforhold der den ansattes helse, miljø og sikkerhet blir tatt på det største alvor.
  • Ved at vår drift er basert på gjeldende lover og forskrifter, og ved å benytte internasjonalt anerkjente sertifiseringsstandarder som styringssystem for å overvåke dette.
  • Ved å ha et lærlingeprogram der vi både utdanner fremtidens bygg- og anleggsarbeidere – samtidig som vi hjelper erfarne ansatte til å formalisere sin kompetanse.

Åpenhetsloven

Vi utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og å håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for 2023 fås ved å henvende seg til selskapet på pa@pa-entreprenor.no eller ved å følge denne lenken.

opp