Personal-/HR-leder til nyopprettet stilling

PA Entreprenør AS er både et gammelt og et nytt selskap på en gang. På den ene siden er vi en lokal veteran med 30 års erfaring fra Oslos entreprenørmarked, mens på den andre siden er vi et ungt og offensivt vekstselskap som ligger helt fremst i Norge innen satsing på miljøvennlig anleggsarbeid.

Vi gjennomførte et generasjonsskifte for få år siden og er midt inne i en fornyingsprosess der vi utformer fremtidens entreprenørselskap. Med nye eiere, ny ledelse, mange nye nøkkelansatte og nye investeringer på plass har vi de siste årene opplevd fantastisk fremgang. Nå ønsker vi å profesjonalisere vår personalfunksjon ytterligere gjennom opprettelsen av en stilling som Personal- og HR-sjef som vil få ansvaret for alle lønns-, personal- og HR-aktiviteter i selskapet. Du vil være en del av ledelsen og jobbe tett med andre ledere og administrativt ansatte.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som Personal- og HR-sjef vil du være øverste ansvarlige for både strategiske og operative oppgaver som følger med å ha det daglige ansvaret for grensesnittet mellom oss som arbeidsgiver og våre for tiden 70 ansatte. Derfor må du først og fremst være flink til å behandle mennesker: God til å veilede og informere. En som både kjenner alle innfløkte forskrifter og regler, og en som kan informere om disse på en måte alle forstår. Kort sagt en som med utgangspunkt i personalfunksjonen bidrar til et trygt, positivt og profesjonelt arbeidsmiljø.

I tillegg må du være innovativ. Enhver rutine eller prosess kan gjøres bedre og smartere og det er viktig å tenke langt fremover når nye rutiner utarbeides – som sagt skal vi utforme fremtidens entreprenørselskap. Smart utnyttelse av ny teknologi vil også være viktig i dette arbeidet. I dag benytter vi Simployer, Smartdoc og Slack som alle involverer personalfunksjonen, og vi ønsker at du skal bli superbruker på minst ett av disse systemene.

I det daglige vil du samarbeide tett med daglig leder, HMS-/KS-leder og andre i administrasjonen. Du vil også samarbeide tett med våre anleggsledere.

Dine viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

  • Kontinuerlig forbedre og videreutvikle alle relevante rutiner og prosesser
  • Gjennomføre lønnskjøringer i samarbeid med regnskapskontor
  • Sykefraværsoppfølging og ferieplanlegging
  • On- og offboardingprosesser
  • Oppdateringer og vedlikehold av personalhåndbok og personalarkiv
  • Rekrutterings- og ansettelsesprosesser
  • Strategier og aktiviteter rundt employer branding
  • Lærlingesatsingen
  • HMS, helse- miljø og sikkerhet herunder ansvar for AMU
  • Personalutvikling, opplæring og kompetansebygging

Du vil også være en nøkkelansatt i vår administrasjon og bruke ca. en tredjedel av arbeidstiden på generelle kontoroppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet direkte til HR/personal.

***

Stillingen passer for en som har all-round erfaring fra HR, lønns- og personalområdet og som i tillegg er flink til å håndtere ansvar. Du må ha minimum treårig relevant utdanning og være faglig oppdatert på temaer som arbeidsrett, lønn, ferie og HMS. Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er en fordel, men ikke et krav. Du må ha minst 5 års erfaring fra HR/personal/lønnsfunksjon, men du trenger ikke nødvendigvis ha tidligere ledererfaring.

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har også en bonusordning for alle ansatte. Vi bruker moderne elektroniske hjelpemidler til å både gjennomføre prosjekter og å kommunisere og informere internt. Ledelsen er aktive og involverte i alt som skjer og det er korte beslutningsveier og lite byråkrati.

Send søknad til pa@pa-entreprenor.no eller bruk søknadsfunksjonen på finn.no. Send i første omgang søknadsbrev, kortfattet CV og relevante vitnemål. Du kan også ringe styreleder Erik Moe-Helgesen på 982 19 401. Søknader behandles fortløpende.

opp