Anleggsleder til VA-prosjekter

Vi ønsker nå å forsterke selskapet gjennom ansettelse av 1-2 anleggsledere

Arbeidsoppgaver

  • Daglig ledelse av anlegget fra oppstart til sluttfakturering
  • Løpende rapportering internt og eksternt
  • Deltagelse i selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid sammen med øvrig ledelse

Ønskede kvalifikasjoner

  • Som leder er det de personlige egenskapene som er viktigst. Du skal lede våre ansatte, og våre ansatte er vår viktigste ressurs. Derfor er du flink med mennesker – god til å veilede og motivere, og du skaper et positivt og trygt arbeidsmiljø rundt deg
  • Stillingen krever god kjennskap til anleggsfaget. Denne kjennskapen har du opparbeidet gjennom både praksis og utdannelse. Mest sannsynlig er du ingeniør eller har bakgrunn fra teknisk fagskole
  • Vi ønsker kontakt med både erfarne ringrever og yngre talenter. Kanskje har du jobbet deg oppover i et velrenommert entreprenørselskap og er klar for å ta neste steg?
  • Evne til å tenke helhetlig. Du skal være øverste ansvarlig for et anlegg som alle skal være stolt av ved overlevering – kunden, kollegaer og underentreprenører
  • En god kremmerlegning er også avgjørende for å lykkes i entreprenørbransjen

Søknad

Kontakt gjerne daglig leder Lars-Fredrik Moe-Helgesen på epost eller telefon 932 59 726 for å høre mer om hva vi kan tilby. Søknad sendes til pa@pa-entreprenor.no. Søknader behandles fortløpende

opp